VYBERTE SI SVŮJ JAZYK

Prozatím se do hnutí přidalo 18 lidí! Buďte další.

MANIFEST za SVOBODU, NEZÁVISLOST a NÁRODNÍ SUVERENITU
VÝZVA KE GLOBÁLNÍ AKCI

MANIFEST za SVOBODU, NEZÁVISLOST a NÁRODNÍ SUVERENITU SUVERENITU

VÝZVA KE GLOBÁLNÍ AKCI

Americký prezident Donald J. Trump měl 19. září 2017 zajímavý projev před 72. zasedáním Valného shromáždění OSN. Málokdo si v té době uvědomil závažnost Trumpových výroků, nebo jeho neoblomnost v tom, že jeho prohlášení, že „budoucnost patří vlastencům a silným suverénním národům”, bylo vyhlášením války globalistickým elitám a OSN, zastáncům jedné světové vlády.

Nyní v listopadu 2020, lidstvo čelí nejpodlejšímu spiknutí, které kdy bylo vymyšleno k padnutí lidí všech národů na kolena a vnucení jim jedné vlády globálního světového řádu vedenou radikálně levicovými blázny, bolševickými marxisty a satanisty, kteří COVID-19 vnímají jako svoji šanci vládnout světu ve svůj prospěch a na úkor Vás, Vašich dětí, vnoučat, Vaší rodiny a přátel, a doslova Vaší budoucnosti.

Vaše budoucí svoboda a nezávislost, Vaše právo pracovat, cestovat, budovat a žít život tak, jak uznáte sami za vhodné, dokonce možnost pěstovat si vlastní jídlo na zahradě, a ne tak, jak je Vám nařizováno podle OSN Agendy 21 a OSN Agendy 2030 a globalistickými elitami, které stojí za těmito plány, záleží právě teď na každém z Vás. Právě teď je v sázce i Vaše právo na svobodu volby nebo odmítnutí toho, jaké lékařské ošetření nebo vakcíny potřebujete či nepotřebujete. Právě teď je v sázce i Vaše právo na svobodu volby nebo odmítnutí toho, jaké lékařské ošetření nebo vakcíny potřebujete či nepotřebujete.

MANIFEST za SVOBODU, NEZÁVISLOST a NÁRODNÍ SUVERENITU
VÝZVA KE GLOBÁLNÍ AKCI

Prohlášení prezidenta Trumpa v rámci 72. zasedání Valného shromáždění Organizace Spojených Národů

Spojené Národy, New York, NY
10:04 dop. EDT, 19. září 2017

PREZIDENT TRUMP: Pane generální tajemníku, pane prezidente, světoví vůdci a význační delegáti: Vítejte v New Yorku. Je mi velkou ctí být zde, ve svém domovském městě, jako zástupce amerického lidu, a mluvit k lidem z celého světa.

Abychom překonali současná nebezpečí a dosáhli slibu budoucnosti, musíme navázat na moudrost z minulosti. Náš úspěch závisí na spolupráci silných a nezávislých národů, které přijímají svoji suverenitu k podpoře bezpečnosti, prosperity a míru pro sebe a pro celý svět.

Neočekáváme, že rozdílné země budou sdílet stejné kultury, tradice nebo i stejné systémy vládnutí. Ale očekáváme, že všechny národy budou dodržovat tyto dva základní principy suverenity: respektovat zájmy svých vlastních lidí a práva všech ostatních národů. To je krásná vize této instituce, a je to základ pro spolupráci a úspěch.

Silné, suverénní národy umožňují odlišným zemím s jinými hodnotami, kulturami a sny nejen koexistovat, ale na základě vzájemného respektu pracovat bok po boku.

Silné, suverénní národy nechávají svůj lid, aby převzal zodpovědnost za budoucnost a řídil svůj vlastní osud. A silné, suverénní národy umožňují jedincům, aby se úspěšně rozvíjeli v plnosti života, jak zamýšlel Bůh.

Jako Amerika nechceme svůj způsob života nikomu nutit, ale spíše ho nechat zářit jako příklad pro všechny. Tento týden dává naší zemi speciální důvod se tímto příkladem pyšnit. Slavíme 230. výročí naší drahocenné Ústavy – nejstarší ústavy, která se do dnešního dne používá.

Tento nadčasový dokument je základem pro mír, prosperitu a svobodu Američanů a bezpočtu milionů lidí z celého světa, jejichž vlastní země si v ní berou inspiraci pro podstatu lidskosti, lidské důstojnosti a respektování zákonů.

V americké Ústavě jsou nejzásadnější její první dvě krásná slova. Ta zní: “MY, LIDÉ

Generace Američanů se obětovaly, aby zachovaly slib těchto slov, slib naší země a naší skvělé historie. Ameriku spravují lidé, lidé vládnou a lidé jsou svrchovaní. Byl jsem zvolen ne proto abych odebral moc, ale proto, abych předal moc americkému lidu, tam kam patří.

V zahraničních záležitostech obnovujeme tento základní princip suverenity. První povinnost naší vlády je vůči našemu lidu, našim občanům – sloužit jejich potřebám, zajistit jejich bezpečí, zachovat jejich práva a hájit jejich hodnoty.

Jako prezident Spojených států budu vždy Ameriku dávat na první místo, stejně tak jako Vy, vůdci svých zemí byste pokaždé měli svoji zemi dát na první místo. (Potlesk)

Všichni zodpovědní vůdci mají povinnost sloužit svým vlastním občanům, a národní stát zůstává nejlepším prostředkem k dosažní tohoto cíle.

Abychom ale vytvořili lepší život pro své lidi, je také třeba, abychom spolupracovali v úzké harmonii a jednotě k vytvoření bezpečnější a mírumilovnější budoucnosti pro všechny.

Spojené státy budou navždy skvělým přítelem světa, a zejména jejich spojenců. Už se ale nemůžeme nechávat zneužívat nebo vstupovat do jednostranných dohod, kdy Spojené státy na oplátku nic nedostanou. Dokud budu zastávat tento úřad, budu hájit americké zájmy nad všechny ostatní.

Celé video z projevu najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=ieA3BIOyTqs

MY
LIDÉ

MY jsme
HLAS

MY jsme
SÍLA

MY jsme
SVĚT

MANIFEST za SVOBODU, NEZÁVISLOST a NÁRODNÍ SUVERENITU
VÝZVA KE GLOBÁLNÍ AKCI

Jen málokdo z nás mohl předvídat, co v letech 2017, 2018 nebo 2019 pro lidstvo chystá skutečně chamtivá a zlá skupina lidí. Mysleli jsme si, že ID2020 je jen dobročinný koncept, který masově zpřístupní nejchudším lidem světa osobní identitu. To byla vlastně taková předehra k nucenému očkování, sledování a trasování, a dokonce omezování toho, kdy a kam Vám bude umožněno cestovat za obchodem nebo na dovolenou.

Jen málokdo z nás mohl předvídat, že by naše vlády mohly být podpláceny, zastrašovány, nebo by jim bylo vyhrožováno tak, že doslova zničí naše životy, pracovní místa, podnikání, finanční jistoty, zdraví, anebo se dokonce stanou zrádci svých vlastních národů a občanů.

Jen málokdo z nás mohl předvídat mediální cirkus a drakonická opatření, jako je vynucené uzavření podnikání, povinné roušky, plošné karantény, nebo podmíněně vynucené očkování proti něčemu, co by bez zcela zbytečné vakcíny přežilo více než 99,1 % všech osob.

Náš projekt začal v České republice, kde byly podniknuty konkrétní kroky proti vládní tyranii. Jeden z našich spolupracovníků bude podávat velkou žalobu u amerického okresního soudu na základě zločinného spolčení, bioterorismu, zneužití lidských práv a mnoha ostatních porušení amerického a mezinárodního práva, čehož se dopustili zastánci tohoto podvodu COVID-19.

Vyzýváme Vás, abyste vytvořili projekt Kulový blesk / Blesk ve Vašem národě, ve Vašem jazyce, a začali používat vlastní práva a práva, která Vám přinášíme k realizaci, tak abychom zajistili, že budete mít v budoucnosti svobodu, nezávislost a suverenitu, a uhájili si tak své právo žít život tak, jak uznáte za vhodné.

Nikdo z nás nežádal o to, aby nám SARS-CoV-2 obrátil život vzhůru nohama. Nikdo nežádal o ID2020, povinné očkování, sledování a trasování, nebo jakékoliv další věci, které tato globalistická elita zavádí jako budoucnost, ve které chtějí, abychom žili. Nikdo z nás nežádal o vyděračské požadavky, že si budeme muset nechat dát zbytečnou vakcínu, abychom mohli pracovat, nakupovat a cestovat, kdy v opačném případě nebudeme schopni dělat vůbec nic.

Nyní je čas na to, postavit se na odpor, a bude zapotřebí vytvořit globální hnutí pobouřených občanů, abychom toto šílenství společně vymýtili, a mohli tak dál v životě pokračovat.

Naše logo můžete volně používat nehledě na to, v jaké zemi žijete. Co je potřeba je globální povstání a hlasité „NE“ tomu, že nepoklekneme před touto tyranií ani teď, a ani jindy.

MY LIDÉ – ZA SVOBODU, NEZÁVISLOST a NÁRODNÍ SUVERENITU,

CZ – pan Radek PECH;

CZ – pan David FORMÁNEK;

US/CH/CZ – pan Karl SCHWARZ;

VÝZVA KE GLOBÁLNÍ AKCI

- PŘÍRUČKA KROK ZA KROKEM -

Zeptejte se SAMI SEBE velmi pečlivě, zda jste osoba, která si cení SVOBODY, NEZÁVISLOSTI a NÁRODNÍ SUVERENITY. Je nám jedno, jestli věříte v PANDEMII nebo v PLANDEMII. Na tom teď vůbec nezáleží, protože jde jen o velké odvádění pozornosti od toho, že má přijít něco daleko zásadnějšího. „VELKÝ RESET”, a ten nás ZABIJE, ZOTROČÍ, ZNIČÍ NAŠE RODINY, PODNIKÁNÍ, ŽIVOTY A BUDOUCNOST NAŠEHO LIDSTVA. Nedovolíme, aby se to stalo, a doufáme, že to vnímáte stejně! Dejte se dohromady, a sjednoťte se! UKAŽTE GLOBÁLNÍ SÍLU, UKAŽTE JEDNOTU HNED TEĎ! ZAREGISTRUJTE SE A ZŮSTAŇTE V KONTAKTU!

KROK (1): Všechny politické instituce jsou manifestací a materializací moci, které zanikají, jakmile je živá moc lidí přestane držet při životě. POLITIKY UŽ PROSTĚ NEPOTŘEBUJETE!

KROK (2): Jediná skutečná obrana, která je během tohoto cvičení v masové tyranii opodstatněná, je naprosté odmítnutí řídit se jakýmikoliv vládními nařízeními. NESOUHLASÍTE, A TO VŠICHNI JAKO JEDEN CELEK, VŠE NAPROSTO IGNORUJETE!
NESOUHLASÍTE, A TO VŠICHNI JAKO JEDEN CELEK, VŠE NAPROSTO IGNORUJETE!

KROK (3): Vlády jsou volené lidmi – tj. námi. Nejsou voleni k tomu, aby Vám odebírali Vaše svobody skrze jejich nařízení, příkazy nebo rozmary. Máte svá práva, která můžete uplatňovat kdykoliv budete chtít, a vlády Vám v tom nemohou bránit. Zejména tehdy, pokud očividně čelíme VLASTIZRADĚ.
MUSÍTE ZAJISTIT ZATČENÍ & PROŠETŘENÍ VŠECH TĚCH, KTEŘÍ VÁS PODVEDLI!

KROK (4): Tzv. vakcína proti COVID-19, která bude brzy dána do oběhu, bude pomyslným hřebíčkem do rakve naší svobody, jelikož může způsobit změny ve Vašem těle i mysli, a to kvůli řadě biologických činidel, RNA přenašeči, nanočásticím aplikovaným Vám injekčně pomocí hydrogelu, a jedovatými uměle vytvořenými viry a adjuvanty, které mohou změnit Vaše lidské zdraví a chování.
ZA KAŽDOU CENU SE VYHNĚTE TĚMTO VAKCÍNÁM A NA NĚJAKOU DOBU I OSTATNÍM VAKCÍNÁM A TESTŮM!

KROK (5): Dovolil si Váš zaměstnavatel, poskytovatel služeb, dodavatel, majitel domu nebo někdo jiný Vás zbaběle požádat o test na COVID-19 nebo očkování proti COVID-19?
POVSTAŇTE VŠICHNI ZA JEDNOHO ZA BUDOUCNOST A ZÁCHRANU CELÉHO LIDSTVA – ORGANIZUJTE STÁVKY, DOKUD TAKOVÉ POŽADAVKYNEPOMINOU!

MANIFEST za SVOBODU, NEZÁVISLOST a NÁRODNÍ SUVERENITU
VÝZVA KE GLOBÁLNÍ AKCI

KROK (6): Toto je nejnebezpečnější doba v naší historii, kdy stát a jeho zákonodárci jsou téměř schopní manipulovat lidi k tomu, aby uvěřili, že „normální” je cokoliv, o čem stát tvrdí, že normální je. HNED TEĎ POTŘEBUJETE DÁT SVŮJ ŽIVOT ZPĚT DO NORMÁLU, DLE VAŠICH PODMÍNEK, A NE DLE PODMÍNEK STÁTU!

KROK (7): Odpor jakýmikoli nezbytnými prostředky je nezbytný, má-li se znovu získat a pokračovat v jakékoli normálnosti. Brzy by mohlo být příliš pozdě na změnu tohoto kurzu, kterým se ubíráme, přinejmenším nenásilnými prostředky. VY NECHCETE VÁLKU, CHCETE SPRAVEDLNOST, ZÁKON & POŘÁDEK, A MÍR!

KROK (8): Během takových časů je velmi časté, že spravedlnost bývá umlčována, tak jak se tomu obvykle děje, když je na vzestupu totalitní režim. POKUD SE TOTO PRÁVĚ DĚJE KOLEM VÁS, MUSÍTE S NEZÁVISLÝMI A DŮVĚRYHODNÝMI PRÁVNÍKY ZŘÍDIT LIDOVÝ TRIBUNÁL A ZAČÍT SAMI VŠE VYŠETŘOVAT. SJEDNOŤE SE S OSTATNÍMI V RÁMCI KULOVÉHO BLESKU!

KROK (9): Bohužel, ať se Vám to líbí, nebo ne, existuje velká pravděpodobnost, že elektromagnetické mikrovlnné záření (jako je nový typ domácích nebo veřejných Wi-Fi modemů, velkých a malých mobilních věží pro 5G, 6G atd. pro vnitřní nebo venkovní použití), společně s obrovskou snahou o jeho rychlou a masovou implementaci, může být kompromitováno stejným způsobem, jako je kompromitováno dobrovolné očkování, což v konečném důsledku znamená totálně vynucené očkování. POKUD SE TOTO PRÁVĚ DĚJE KOLEM VÁS, MUSÍTE ZA KAŽDOU CENU OCHRÁNIT OSTATNÍ! LIDÉ MUSÍ NA NĚJAKOU DOBU ZASTAVIT IMPLEMENTACI TAKOVÝCH TECHNOLOGIÍ!

KROK (10): Existuje předpověď o „Temné zimě“: Skutečný plán je ale temný rok, temné desetiletí a temné století. Tady se dnes nacházíme, ale agendou pro budoucnost je udržet lidstvo v temnotě ne na jednu zimu, ale na věky. Nástroj, který k tomu používají, se nazývá „virová pandemie”, ale ve skutečnosti jde o absurdní propagandu založenou na lži, která je naprosto závislá na chabé, ignorantské a poslušné populaci. NEMĚJTE OBAVU Z CHŘIPKY! ANO, MNOHO LIDÍ ROČNĚ UMÍRÁ NA CHŘIPKU. POKUD SE NEROZHODNETE SI DÁT VAKCÍNU, BUDETE NEJPÍŠE V BEZPEČÍ. ZDÁ SE, ŽE ZHRUBA 95 % ÚMRTÍ BYLI BEZBRANNÍ LIDÉ, KTEŘÍ ZEMŘELI V DOMOVECH DŮCHODCŮ, KDE SPOUSTA Z NICH ABSOLVOVALA POVINNÉ OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE – TO JE ZLOČIN!

KROK (11): Je již naprosto brutálně zřejmé, že tato poslední zima přinesla nespočet škod ve formě lock-downů, karantén, uzavřených podniků, ztrát zaměstnání, zničení ekonomik, výtržností a poškození majetku, a lékařského stanného práva. To by již mělo otevřít oči spoustě lidí, aby prohlédli lež o „temné zimě”, protože nikdy nebylo v úmyslu, aby skončila. Tato zima bude pouhým začátkem pokračujících temných časů, dokud nedojde k hromadnému odporu a nesouhlasu. VŠICHNI Z VÁS, KTEŘÍ MÁTE OBAVY Z TOHO, CO MÁ BUDOUCNOST PRO VÁS PŘIPRAVENÉ, NEVZDÁVEJTE SE A POVSTAŇTE! NA NIC NEČEKEJTE A PŘIDEJTE SE K NAŠEMU GLOBÁLNÍMU PROJEKTU! BUĎTE NEUSTÁLE V OBRAZE A BUĎTE PŘIPRAVENI MÍRUMILOVNĚ BOJOVAT ZA SVŮJ ŽIVOT A SVÁ PRÁVA!

MANIFEST za SVOBODU, NEZÁVISLOST a NÁRODNÍ SUVERENITU
VÝZVA KE GLOBÁLNÍ AKCI

KROK (12): Ano, bude „Temná zima”, protože pachatelé této podvodné „virové pandemie” už zajistili, aby tato populace totalitním lock-downem, karanténními opatřeními a nařízeními onemocněla a byla oslabena. Úmyslně svými politickými činy poškodily imunitní systémy většiny občanů. MUSÍTE SE OKAMŽITĚ POSTARAT O SVOJI IMUNITU! VYSOKÉ DÁVKY VIT AMÍNU C, VIT AMÍNU D, ZINKU, HOŘČÍKU, ČERSTVÉHO VZDUCHU, PROCHÁZEK A PROSÍME VÁS, NENOSTE ROUŠKY, ZEJMÉNA NE PŘES NOS!

KROK (13): Přinucením lidí, aby zavřeli své podniky, propagováním toho, že ekonomická činnost je zodpovědná za šíření viru, to vše vedlo ke zničení milionů a milionů pracovních míst, ke stresu a k chudobě, které dále devastují celou populaci, což všechny z nás dělá náchylnými vůči onemocněním a smrti. PROTO MUSÍTE ZŮSTAT SILNÍ, HLASITĚ KŘIČET A BOJOVAT. MŮŽEME SVÉ ŽIVOTY ZLEPŠIT, POKUD SE SJEDNOTÍME JAKO JEDEN CELEK A ZAČNEME S TÍM OKAMŽITĚ PRÁVĚ TEĎ!

KROK (14): Jakmile dojde k další plánované fázi tohoto podvodu, z „temné zimy” se stane „temné jaro”, „temné léto” a pak „temný podzim”; a to akorát v čase pro další chřipkovou sezónu. Tohle je plánované jako neustálá a pokračující operace, a neskončí to bez masivního globálního odporu lidí v každé zemi. VĚŘTE SVÝM INSTINKTŮM! VĚŘTE FAKTŮM, HLAVNÍ PACHATELÉ JSOU STAŘÍ A BOHATÍ LIDÉ, KTEŘÍ V ZÁSADĚ BRZY UMŘOU, POKUD SE NEZACHRÁNÍ NĚJAKÝM ZÁZRAKEM – KLONOVÁNÍ & ADRENOCHROM!

KROK (15): Nikdy nevěřte ani slovu z úst své vlády nebo mainstreamových médií, pokud podporují opatření proti COVID- 19, protože ti, co řídí tento svět, nemají v úmyslu jakkoli umožnit návrat do normálu. VÍME, ŽE JE VELMI TĚŽKÉ UVĚŘIT TOMU, ŽE TO VŠE SAHÁ AŽ TAK DALEKO! BOHUŽEL, FALEŠNÉ ZPRÁVY JSOU NYNÍ JASNĚ ZŘETELNÉ UPLNĚ KOMUKOLIV, KDO SE STARÁ A KOMU TO NENÍ JEDNO! POKUD POROVNÁTE TO, CO JSTE Z MAINSTREAMOVÝCH MÉDIÍ SLYŠELI O VOLBÁCH V USA S TÍM, CO SE OBJEVUJE NYNÍ, VSADÍME SE, ŽE TO MUSÍTE JASNĚ VIDĚT!

KROK (16): V plánu je spousta zastrašujících taktik se záměrem přimět ty, kteří momentálně odmítají vakcínu, aby ji dobrovolně přijali, možná i díky záměrnému vypuštění uměle vytvořených virů na bázi biologické zbraně. Buďte ve střehu, protože tohle může zcela jednoduše být součástí spiknutí proti lidstvu, a udělejte vše ve své moci, abyste se postavili na odpor a bojovali proti těmto monstrům a vládním loutkám. VÍME, ŽE JE VELMI TĚŽKÉ UVĚŘIT TOMU, ŽE TO VŠE SAHÁ AŽ TAK DALEKO! BOHUŽEL, MIMO VEŠKEROU PŘEDSTAVIVOST VĚTŠINY POPULACE. DŮVĚŘUJTE PROBUZENÝM LIDEM KOLEM SEBE, ONI UŽ VÍ, CO SE DĚJE!

KROK (17): Neposlušnost je skutečným základem svobody. Poslušní musí být otroci. NEJSTE STROJ, JSTE ČLOVĚK SE SVÝM VLASTNÍM ŽIVOTEM, VLASTNÍMI ROZHODNUTÍMI A ZPŮSOBY, JAK SI HO UŽÍVAT – TAK SE TEDY NYNÍ NEBOJTE BÝT NEPOSLUŠNÍ!

MANIFEST za SVOBODU, NEZÁVISLOST a NÁRODNÍ SUVERENITU
VÝZVA KE GLOBÁLNÍ AKCI

KROK (18): My lidé tohoto světa jsme sami sobě největšími nepřáteli, a nemůžeme se považovat za „oběti”, protože všechny naše problémy si způsobujeme svou nečinností sami. Každý vykonaný příkaz byl náš dobrovolný, a tohle idiotské chování nás vede k ekonomické pohromě a úmrtím. POŘÁD MÁTE ŠANCI TO ZMĚNIT! POŘÁD MÁTE ŠANCI SE SJEDNOTIT! ZAPOMEŇTE NA SVOU PÝCHU, JESTLI JSTE SE MÝLILI! TO VÁS DĚLÁ ČLOVĚKEM! NECHTE SVÉ EGO STRANOU A ZAMYSLETE SE. ANO, JE TO SPIKNUTÍ PROTI VÁM, A VŠEM OSTATNÍM!

KROK (19): Mocní již nepoužívají zbraně a bomby k podrobení si lidí na celém světě; lidé jednoduše udělali to, co jim bylo řečeno, až po zničení si svých vlastních živobytí, poškození vlastních rodin, ukrývání se pod svojí postelí, nošením smrtelných roušek, a umožnění toho, aby jejich životy ztratily veškerý smysl. MUSÍTE JEDNAT NYNÍ!

KROK (20):Za touto davovou reakcí lidí je ale mnohem více, než se na první pohled zdá. Nejen, že se většina lidí na světě řídí každým drakonickým nařízením, ale také požadují po ostatních, aby se jimi řídili. MUSÍTE SE PŘESTAT CHOVAT JAKO OVCE, A ZAČÍT SE CHOVAT JAKO ROZVÁŽNÍ LIDÉ S TRPĚLIVOSTÍ A POCHOPENÍM, A UVĚDOMOVAT SI SVÁ PRÁVA!

KROK (21): Stát a každý člověk, který v tomto podporuje stát, je plně zodpovědný za veškeré zlo, které se dnes děje. Stahuje se nad námi obrovská chudoba a záměrně vytvořené nedostatky potravin způsobují velký chaos. Ztráta příjmů kvůli lock-downům doslova bere jídlo z úst dětí po celém světě. TO URČITĚ NECHCETE, TAK SE KONEČNĚ PROBUĎTE, SJEDNOŤTE SE A ZORGANIZUJTE SE!

KROK (22): Vládní lock-downy poškodily většinu této populace, způsobily ztrátu zaměstnání, zničení živobytí, a obrovskou psychologickou újmu. Míra sebevražd se vymkla kontrole, a každým dnem se jen zhoršuje, a to vše je způsobeno reakcí na tento podvodný převrat s označením Covid-19. STÁLE VĚŘÍTE, ŽE TAM VENKU JE VYSOCE INFEKČNÍ NEMOC?! PROBOHA, NENÍ, TO JEN POLITICI A PODVODNÍ VĚDCI UDRŽUJÍ OHEŇ POD MÉDII, ABY NEBYL JEJICH ZLOČIN VIDĚT, ČI ABY NEBYL JASNĚ POCHOPEN!

KROK (23):Ti z Vás, kteří se podílíte na tomto podvodu, byste měli být hnáni k zodpovědnosti, a to zahrnuje nejen samozvané „elitní” vládce, ale také státní samosprávu na každé úrovni, a všechny ty, kteří podporují nebo požadují lock-downy, povinné vakcíny, nebo jakékoliv karanténní opatření. Kdokoliv z Vás, kdo obhajuje, omlouvá a pomáhá vládě v tomto úsilí, podporuje smrt milionů lidí po celém světě. KREV LIDÍ MÁTE PRÁVĚ NA SVÝCH VLASTNÍCH RUKOU! NEPODPORUJTE TAKOVÁ OPATŘENÍ NEBO NAŘÍZENÍ JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM!

KROK (24):Ti z Vás, kteří mlčíte, ignorujete vše a strkáte tak hlavu do písku, nesete svůj podíl viny za umožnění vraždy, genocidy a dalších ohavností. BUĎTE SILNÍ, BUĎTE SAMI SEBOU. PROBUĎTE SE, PROBOHA! PRÁVĚ TEĎ TO MŮŽE BÝT VAŠE ÚPLNĚ POSLEDNÍ ŠANCE, KTEROU KDY BUDETE MÍT K ZASTAVENÍ TÉTO ŠÍLENOSTI!

POSLEDNÍ PŘIPOMÍNKA

UDĚLEJ SVŮJ DOMÁCÍ ÚKOL SPRÁVNĚ

(1) NEPOTŘEBUJETE UŽ ŽÁDNÉ POLITIKY!

(2) PŘESTAŇTE SE ŘÍDIT VLÁDNÍMI NAŘÍZENÍMI. PROSTĚ JE IGNORUJTE!

(3) MUSÍTE ZAJISTIT ZATČENÍ A PROŠETŘENÍ VŠECH TĚCH, KTEŘÍ VÁS PODVEDLI!

(4) NA NĚJAKÝ ČAS SE ZA KAŽDOU CENU VYHNĚTE VAKCÍNÁM A TESTŮM!

(5) VŽDY SE SJEDNOŤTE VŠICHNI DO JEDNOHO, POKUD ZAMĚSTNAVATEL, DODAVATEL, PŘEPRAVCE NEBO KDOKOLIV JINÝ BUDE PO VÁS VYŽADOVAT TEST NEBO VAKCÍNU – ORGANIZUJTE STÁVKY, DOKUD TAKOVÉ POŽADAVKY NEBUDOU ZRUŠENY!

(6) “NORMÁLNÍ” NENÍ COKOLI STÁT OZNAČÍ ZA NORMÁLNÍ. POTŘEBUJETE, ABY SE VÁŠ ŽIVOT VRÁTIL DO NORMÁLU HNED TEĎ!

(7) VY NECHCETE VÁLKU, CHCETE SPRAVEDLNOST, ZÁKON & POŘÁDEK, A MÍR!

(8) POKUD JE SPRAVEDLNOST VE VAŠEM OKOLÍ UMLČOVÁNA, MUSÍTE VYTVOŘIT S NEZÁVISLÝMI A DŮVĚRYHODNÝMI PRÁVNÍKY LIDOVÉ TRIBUNÁLY, A ZAČÍT VŠE SAMI VYŠETŘOVAT. SPOJTE SE S OSTATNÍMI V RÁMCI KULOVÉHO BLESKU!

(9) NA NĚJAKOU DOBU MUSÍTE ZA KAŽDOU CENU OCHRÁNIT OSTATNÍ ŽIVOTY, A ZASTAVIT NOVĚ ZAVÁDĚNOU MIKROVLNNOU TECHNOLOGII (5G, 6G NEBO JAKÝKOLIV TYP NOVÉ SILNÉ Wi-Fi)!

(10) NEBOJTE SE CHŘIPKY! VYŠETŘUJTE, PROČ ZHRUBA 95% ÚMRTÍ BEZBRANNÝCH LIDÍ BYLO PRÁVĚ V DOMOVECH DŮCHODCŮ, KDE VĚTŠINA Z NICH MUSELA PODSTOUPIT OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE – TO JE ZLOČIN!

(11) NEVZDÁVEJTE TO & RADĚJI POVSTAŇTE! NA NIC NEČEKEJTE & PŘIDEJTE SE K NAŠEMU GLOBÁLNÍMU PROJEKTU! BUĎTE PRŮBĚŽNĚ INFORMOVÁNI, A BUĎTE PŘIPRAVENI MÍRUMILOVNĚ BOJOVAT ZA SVŮJ ŽIVOT A SVÁ PRÁVA.

(12) RYCHLE SE POSTAREJTE O SVŮJ IMUNITNÍ SYSTÉM! VYSOKÉ DÁVKY VIT AMÍNU C, VIT AMÍNU D, ZINKU, HOŘČÍKU, ČISTÉHO VZDUCHU, POHYBU A PROSÍME VÁS, NENOSTE ROUŠKY, ZEJMÉNA PŘES NOS!

(13) ZŮSTAŇTE SILNÍ, BUĎTE SLYŠET A BOJUJTE. MŮŽEME NAŠE ŽIVOTY ZMĚNIT K LEPŠÍMU, POKUD SE SPOJÍME DO JEDNOHO CELKU A UDĚLÁME TO HNED TEĎ!

(14) VĚŘTE SVÝM INSTINKTŮM! VĚŘTE FAKTŮM, UVĚDOMTE SI, ŽE HLAVNÍ AKTÉŘI JSOU STAŘÍ, BOHATÍ LIDÉ NA SKLONKU SVÉHO ŽIVOT A, POKUD PRO SEBE NEUDĚLAJÍ NĚJAKÝ ZÁZRAK – KLONOVÁNÍ & ADRENOCHROM!

MANIFEST za SVOBODU, NEZÁVISLOST a NÁRODNÍ SUVERENITU
VÝZVA KE GLOBÁLNÍ AKCI

(15) FALEŠNÉ ZPRÁVY JSOU JASNĚ ZŘETELNÉ ÚPLNĚ KOMUKOLIV, KDO SE ZAJÍMÁ, A NENÍ MU TO JEDNO! POKUD POROVNÁTE TO, CO JSTE Z MÉDIÍ SLYŠELI O VOLBÁCH V USA S TÍM, CO SE OBJEVUJE NYNÍ, VSADÍME SE, ŽE TO MUSÍTE JASNĚ VIDĚT!

(16) VĚŘTE PROBUZENÝM LIDEM OKOLO VÁS, ONI JIŽ DÁVNO VĚDÍ, CO SE DĚJE!

(17) NEJSTE STROJ, JSTE ČLOVĚK SE SVÝM VLASTNÍM ŽIVOTEM, VLASTNÍMI ROZHODNUTÍMI A ZPŮSOBY, JAK SI HO UŽÍVAT – NEBOJTE SE BÝT NEPOSLUŠNÍ!

(18) POŘÁD MÁTE ŠANCI TO ZMĚNIT! POŘÁD MÁTE ŠANCI SE SJEDNOTIT! ZAPOMEŇTE NA SVOU PÝCHU, JESTLI JSTE SE MÝLILI! TO VÁS DĚLÁ ČLOVĚKEM! NECHTE SVÉ EGO STRANOU A ZAMYSLETE SE. ANO, JE TO SPIKNUTÍ PROTI VÁM, A VŠEM OST A TNÍM!

(19) MUSÍTE JEDNAT NYNÍ!

(20) MUSÍTE SE PŘESTAT CHOVAT JAKO OVCE, A ZAČÍT SE CHOVAT JAKO ROZVÁŽNÍ LIDÉ S TRPĚLIVOSTÍ A POCHOPENÍM, A UVĚDOMOVAT SI SVÁ PRÁVA!

(21) ZTRÁTA PŘÍJMŮ KVŮLI LOCK-DOWNŮM DOSLOVA BERE JÍDLO Z ÚST DĚTÍ PO CELÉM SVĚTĚ. TO URČITĚ NECHCETE, T AK SE KONEČNĚ PROBUĎTE, SJEDNOŤTE SE A ZORGANIZUJTE SE!

(22) STÁLE VĚŘÍTE, ŽE TAM VENKU JE VYSOCE INFEKČNÍ NEMOC?! PROBOHA, NENÍ! TO JEN POLITICI A PODVODNÍ VĚDCI UDRŽUJÍ OHEŇ POD MÉDII, ABY NEBYL JEJICH ZLOČIN VIDĚT, ČI ABY NEBYL JASNĚ POCHOPEN!

(23) POKUD KDOKOLIV Z VÁS OBHAJUJE, OMLOUVÁ A POMÁHÁ VLÁDĚ V TOMTO ÚSILÍ, PODPORUJE SMRT MILIÓNŮ LIDÍ PO CELÉM SVĚTĚ. KREV LIDÍ TAK MÁTE NA SVÝCH VLASTNÍCH RUKOU! NEPODPORUJTE TAKOVÁ OPATŘENÍ NEBO NAŘÍZENÍ A TO JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM!

(24) BUĎTE SILNÍ, BUĎTE SAMI SEBOU. PROBUĎTE SE, PROBOHA! PRÁVĚ TEĎ TO MŮŽE BÝT VAŠE ÚPLNĚ POSLEDNÍ ŠANCE, KTEROU KDY BUDETE MÍT, K ZASTAVENÍ TÉTO ŠÍLENOSTI!

PODEPSAT MANIFEST

You can include your family members and not needing to fill out the form individually for each of them
More info at https://lightning-bolt.org/privacy-policy

Kontaktujte nás
pokud potřebujete:

Kulový Blesk – GLOBAL – 2020
Dobrovolný projekt za záchranu LIDSKOSTI
© 2020 Czech Republic info@kulovy-blesk.cz

  • NEVYUŽÍVEJTE AKTUÁLNÍ SITUACI K POLITICKÝM HRÁTKÁM
  • SPOJTE SE S KAŽDÝM Z VÁS, LIDÉ DOBRÉ VŮLE, A ZDRAVÉHO ROZUMU
  • JEDNEJTE JAK POPSÁNO, SLEDUJTE NÁS A NAŠE RADY, JEDNEJTE JAKO MASA